First

वधू वर लॉग इन

विधवा वर यादी

Mali Jagat Vadhu Var Suchak has 3 registered members

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
14-09-2020
malijagat25026
उमेदवार
विधवा
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-10-1986 वेळ - 06:10
उंची
५ फुट २ इंच
पदवी तपशील
Graduate
व्यवसाय
सातारा
नोंदणी दिनांक
24-06-2019
malijagat21938
उमेदवार
विधवा
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-09-1975 वेळ - 01:30
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
12 th
खाजगी नोकरी
मुंबई
नोंदणी दिनांक
02-04-2017
malijagat21186
उमेदवार
विधवा
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्मदिनांक 13-05-1978 वेळ - 00:00
उंची
5 फुट 1 इंच
पदवी तपशील
S.Y.B.Com
सध्या घरी / At Home
ठाणे