नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com has 565 registered members

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
10-12-2018
malijagat21742
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 16-04-1990 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
B com
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक
10-12-2018
malijagat21741
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 14-10-1992 वेळ - 01:38
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
MBA
सध्या घरी
सांगली
नोंदणी दिनांक
10-12-2018
malijagat21740
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 13-06-1991 वेळ - 16:45
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
B.E Civil
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक
08-12-2018
malijagat21739
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 16-10-1990 वेळ - 08:50
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
BE CSE
सरकारी नोकरी
उस्मनाबाद
नोंदणी दिनांक
06-12-2018
malijagat21738
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 17-02-1995 वेळ - 08:03
उंची
५ फुट ११ इंच
पदवी तपशील
10th
शेती
सातारा
नोंदणी दिनांक
04-12-2018
malijagat21737
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 06-12-1986 वेळ - 09:10
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
Diploma In Pharmacy
सरकारी नोकरी
रायगड
नोंदणी दिनांक
02-12-2018
malijagat21736
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 21-04-1989 वेळ - 05:00
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
B.Sc. D.Ed
खाजगी नोकरी
बीड
नोंदणी दिनांक
01-12-2018
malijagat21735
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 28-12-1991 वेळ - 06:50
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
BE Computer
सध्या घरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक
30-11-2018
malijagat21734
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 24-02-1994 वेळ - 04:50
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
B.Sc in chemistry
व्यवसाय
सातारा
नोंदणी दिनांक
29-11-2018
malijagat21730
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 08-01-1979 वेळ - 14:05
उंची
५ फुट १ इंच
पदवी तपशील
MCM
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक
26-11-2018
malijagat21732
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 02-06-1988 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
B.A
सरकारी नोकरी
वाशिम
नोंदणी दिनांक
26-11-2018
malijagat21733
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 10-12-1988 वेळ - 03:00
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
M.A. Economics
सध्या घरी
नाशिक
नोंदणी दिनांक
25-11-2018
malijagat21731
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 30-04-1983 वेळ - 00:00
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
B.A
व्यवसाय
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
24-11-2018
malijagat21729
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 16-06-1996 वेळ - 11:10
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
१२ वी आर्ट
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
24-11-2018
malijagat21728
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 02-03-1986 वेळ - 09:00
उंची
५ फुट २ इंच
पदवी तपशील
१० वी
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
22-11-2018
malijagat21727
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 24-09-1994 वेळ - 04:06
उंची
४ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
12th
व्यवसाय
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
18-11-2018
malijagat21726
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 06-04-1991 वेळ - 04:00
उंची
५ फुट २ इंच
पदवी तपशील
Computer science
खाजगी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
16-11-2018
malijagat21725
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 10-06-1991 वेळ - 10:30
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
E&TC
खाजगी नोकरी
बीड
नोंदणी दिनांक
13-11-2018
malijagat21724
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 19-11-1991 वेळ - 03:25
उंची
५ फुट १० इंच
पदवी तपशील
Master of computer science
खाजगी नोकरी
लातूर
नोंदणी दिनांक
13-11-2018
malijagat21723
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 05-08-1993 वेळ - 11:00
उंची
५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील
Electrical diploma
व्यवसाय
पुणे

About Malijagat.Com