First

वधू वर लॉग इन

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

1361 members

Search criteria

Between   
and   
Between   
and   

Search results

नोंदणी दिनांक 15-07-2024
malijagat30018
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 18-12-1992 वेळ - 13:15
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील Engineering
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 16-05-2024
malijagat30013
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-06-1997 वेळ - 05:50
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील B.Sc. Agri, MBA
सरकारी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 10-05-2024
malijagat30011
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 19-08-1999 वेळ - 05:15
उंची ५ फुट २ इंच
पदवी तपशील B.Tech. Computer
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 12-04-2024
malijagat30007
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 24-05-2000 वेळ - 17:45
उंची ५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील B.E. Mechanical
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 03-03-2024
malijagat30003
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-08-1999 वेळ - 07:30
उंची ६ फुट ५ इंच
पदवी तपशील B.com
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 17-02-2024
malijagat29098
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 12-08-2001 वेळ - 03:30
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील B.A. economic
सध्या घरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 08-02-2024
malijagat29097
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-09-1992 वेळ - 02:30
उंची ५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील BSC
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 03-02-2024
malijagat29096
घटस्फोटीत वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 18-10-1990 वेळ - 11:45
उंची ५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील B.com
व्यवसाय
पुणे
नोंदणी दिनांक 01-02-2024
malijagat29095
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-10-1996 वेळ - 12:49
उंची ५ फुट ९ इंच
पदवी तपशील B.com
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 30-01-2024
malijagat29094
प्रथम वर
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-07-1993 वेळ - 07:36
उंची ५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील सिव्हिल इंजिनीरिंग
व्यवसाय
अहमदनगर