वधू / वर Login

 
     
Forgot Login?   Sign up  

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com वर 592 नोंदणीकृत सदस्‍य आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
18-02-2019
malijagat21789
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 24-08-1980 वेळ - 04:48
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
B.Sc. Chemistry
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक
18-02-2019
malijagat21788
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 09-01-1989 वेळ - 01:05
उंची
५ फुट ७ इंच
पदवी तपशील
M.Tech. Computer
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
18-02-2019
malijagat21787
उमेदवार
प्रथम वधू
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 23-12-1991 वेळ - 04:00
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
M.Com. GDCA
सध्या घरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
18-02-2019
malijagat21786
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 06-08-1996 वेळ - 06:15
उंची
५ फुट ५ इंच
पदवी तपशील
B.E.
खाजगी नोकरी
अहमदनगर

नियम व अटी

नाव नोंदणी

प्रिमिअम मेंबरशिप

वधू वर शोधा