नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com वर 639 नोंदणीकृत सदस्‍य आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
18-04-2019
malijagat21858
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 30-06-1993 वेळ - 11:30
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
M.Tech. (Comp. Science)
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
08-04-2019
malijagat21848
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 07-03-1994 वेळ - 01:45
उंची
५ फुट ८ इंच
पदवी तपशील
B.A.
शेती
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
08-04-2019
malijagat21847
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 18-11-1987 वेळ - 02:30
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
BCS
व्यवसाय
पुणे
नोंदणी दिनांक
08-04-2019
malijagat21845
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
कासे माळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 03-09-1994 वेळ - 12:45
उंची
५ फुट २ इंच
पदवी तपशील
Driver
खाजगी नोकरी
अकोला