नियम व अटी

नाव नोंदणी

वधू वर शोधा

Melava Online

Magazine

प्रिमिअम मेंबरशिप

नविन नोंदणी झालेले उमेदवार

Malijagat.Com has 750 registered members

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक
12-10-2019
malijagat22038
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 15-06-1988 वेळ - 04:00
उंची
५ फुट ४ इंच
पदवी तपशील
MBA
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक
11-10-2019
malijagat22036
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 20-02-1995 वेळ - 07:00
उंची
५ फुट ३ इंच
पदवी तपशील
10 वी
खाजगी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक
08-10-2019
malijagat22032
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
जिरे माळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 30-05-1991 वेळ - 10:10
उंची
५ फुट १ इंच
पदवी तपशील
BA
शेती
जालना
नोंदणी दिनांक
07-10-2019
malijagat22031
उमेदवार
प्रथम वर
माळी पोट जात
फुलमाळी
जन्म दिनांक व जन्म वेळ
जन्मदिनांक 23-06-1993 वेळ - 05:12
उंची
५ फुट ६ इंच
पदवी तपशील
B.E. (E&TC)
खाजगी नोकरी
पुणे